VI PRODUCERAR MERVÄRDEN
Vi är specialister på industriell lackering - såväl enstaka specialprodukter som stora volymer. Här finns två lackeringslinjer för lister,en UV-lacklina för plangods samt två stora och fyra små lackboxar. Vi UV-lackerar utan lösningsmedelsutsläpp samt använder alla förekommande våtfärger. I sprutboxarna lackeras stålkonstruktioner och plastdetaljer där det ställs höga krav på ytfinish. Vi har stor kunskap och erfarenhet av brandskyddslackering i t.ex. ytskiktsklass 1.
Detaljmåleri
 
  EGNA KÖKET – LISTER OCH SKIVOR
Arbetsmiljö och myshörna som alltid ska hålla sin
fräschör och kvalitet. Kökstillverkarna har för länge sedan insett vikten av specialkunskaper –
inte minst i planeringsfaserna.
     
  UTOMHUSMILJÖ
Konstverk och uppseendeväckande detaljer kan ofta skapa både charm och igenkänning på t.ex. hela bostadsområden.

Bygg & Lack är delaktiga i denna utveckling.
     
  PROVBÖCKER & FÄRGSNURROR
För alla typer av producerande företag är det av största vikt att till kunder och spekulanter kunna visa på exakta kulörer och material.

Bygg & Lack bidrar till att det blir så.
     
  MÄSSOR I VÄRLDEN
Mässmonter och spektakulära displayer ska spegla utställarnas image och strålande sidor.
Här gäller bara det bästa.

Bygg & Lack uppfyller kraven.
     
  OFFENTLIG MILJÖ
Utymmen som genomströmmas av många människor, ställer stora krav på både finish och
smakfull färgmatchning. Alltid i kombination med funktionalitet och arkitekters intentioner.

Bygg & Lack vet vad som krävs.
     
  HOTELL & RESTAURANG
Professionell arbetsmiljö med både mekaniskt och organiskt slitage ska ändå hela tiden ha högsta finish.

Bygg & Lack har kunskapen.
     
  METALLKONSTRUKTIONER
För många stora och små metallkonstruktioner
krävs ibland extra finish och tålighet. För t.ex. industriugnar, hanteringsutrustning till bilindustrin,
maskindelar, fraktcontainers, m.m..

Bygg & Lack vet.
 

Högåsa Östra 1D 423 63 Torslanda   |   Telefon +46 31 926860   |   Telefax +46 31 926484   |   Öppetider: Vardagar 7-16 Helger stängt   |   E-post: info@bygg-lack.com