Detaljmåleri

Specialister när det gäller

Vi är specialister på industriell lackering – såväl enstaka specialprodukter som stora volymer. Här finns två lackeringslinjer för lister, en UV-lacklina för plangods samt två stora och fyra små lackboxar. Vi UV-lackerar utan lösningsmedelsutsläpp samt använder alla förekommande våtfärger. I sprutboxarna lackeras stålkonstruktioner och plastdetaljer där det ställs höga krav på ytfinish. Vi har stor kunskap och erfarenhet av brandskyddslackering i t.ex. ytskiktsklass 1.

Bygg_Lack-_07

Egna köket – lister och skivor

Arbetsmiljö och myshörna som alltid ska hålla sin fräschör och kvalitet. Kökstillverkarna har för länge sedan insett vikten av specialkunskaper – inte minst i planeringsfaserna.

Bygg_Lack-_08

Utomhusmiljö

Konstverk och uppseendeväckande detaljer kan ofta skapa både charm och igenkänning på t.ex. hela bostadsområden.

Bygg & Lack är delaktiga i denna utveckling.

Bygg_Lack-_09

Provböcker & färgsnurror

För alla typer av producerande företag är det av största vikt att till kunder och spekulanter kunna visa på exakta kulörer och material.

Bygg & Lack bidrar till att det blir så.

Bygg_Lack-_10

Mässor i världen

Mässmonter och spektakulära displayer ska spegla utställarnas image och strålande sidor. Här gäller bara det bästa.

Bygg & Lack uppfyller kraven.

Bygg_Lack-_11

Offentlig miljö

Utymmen som genomströmmas av många människor, ställer stora krav på både finish och smakfull färgmatchning. Alltid i kombination med funktionalitet och arkitekters intentioner.

Bygg & Lack vet vad som krävs.

Bygg_Lack-_12

Hotell & restaurang

Professionell arbetsmiljö med både mekaniskt och organiskt slitage ska ändå hela tiden ha högsta finish.

Bygg & Lack har kunskapen.

Bygg_Lack-_13

Metallkonstruktioner

För många stora och små metallkonstruktioner krävs ibland extra finish och tålighet. För t.ex. industriugnar, hanteringsutrustning till bilindustrin, maskindelar, fraktcontainers, m.m..

Vill ni vet mer?

Kontakta oss