GDPR

Vi behandlar och sparar följande personuppgifter i vårt register: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

Lagringstiden för dessa uppgifter är beroende på bokföringskrav och sparas för framtida beställningar.

Vi delar inte personuppgifter med någon annan.

Om du önskar att vi korrigerar eller raderar dina personuppgifter så ber vi dig kontakta oss.