Företaget

Vi skapar finish åt svenska företag

Bygg & Lacks speciella materialkunskaper och förmågan att omsätta extrema påfrestningar med högsta krav på glans och finish, gör att vi ofta anlitas av mässaktörer med höga krav. Från motorblock och flygplansdetaljer till exklusiva monterarrangemang, vitrinskåp och ”omöjliga” specialkonstruktioner.

Bygg & Lack i Göteborg AB startades 1980 av Per Bohman i 135 m2 stora lokaler på samma plats som idag i Torslanda. Verksamheten var i huvudsak att ytbehandla snickerier och trälister.
En stor satsning gjordes 1988 i ny lokal och maskiner för listmåleri. 13 anställda arbetade i tvåskift. Efterhand har verksamheten breddats, rationaliserats, moderniserats och anpassats till såväl kundernas efterfrågan och önskemål som miljö- och myndighetskrav.

Per Bohman är VD och ägare av företaget. Frans Backo är prodktionsansvarig för lackeringslinjerna och detaljmåleriet. Idag sysselsätter Bygg & Lack 9 personer och disponerar över 2000 m2 produktionslokaler.

Verksamheten består av en UV-lacklinaför lister och en UV-lacklina för plangods samt fyra stora och fem små sprutboxar.
Vi UV-lackerar utan lösningsmedelutsläpp samt använder alla förekommande våtfärger.

I sprutboxarna lackeras inredningssnickerier,stålkonstruktioner och plastdetaljer där det ställs höga krav på ytfinish. Vi har stor kunskap och erfarenhet av brandskyddslackering i t.ex. ytskiktsklass 1.

Vi har inga egna produkter utan sysslar enbart med lego med både enstaka specialprodukter och volymtillverkning. I nära samarbete med våra färgleverantörer är vi med och utvecklar framtidens färger. Ett speciellt viktigt område är miljöanpassade produkter.

Vi har en stabil kundkrets både lokalt och regionalt. Produkterna återfinns utomlands genom att vi legotillverkar åt kunder som arbetar internationellt. En växande verksamhet är försäljning av färger i vår butik där vi är rådgivare till våra kunder.

Vill ni vet mer?

Kontakta oss